فروشگاه جانبی

Call & SMS Announcer – Spkr Premium v2.6 شماره تماس گیرنده یا نام مخاطب را برای همه تماس ها و پیام های SMS اعلام می کند. اسکریپت های اعلان ها قابل تنظیم می باشد. شما می توانید اعلام تماس و پیام های SMS را در زمانی که تنها هدفون وصل است انتخاب کنید. شما…

Call & SMS Announcer – Spkr Premium v2.6 شماره تماس گیرنده یا نام مخاطب را برای همه تماس ها و پیام های SMS اعلام می کند. اسکریپت های اعلان ها قابل تنظیم می باشد. شما می توانید اعلام تماس و پیام های SMS را در زمانی که تنها هدفون وصل است انتخاب کنید. شما…

Call & SMS Announcer – Spkr Premium v2.6 شماره تماس گیرنده یا نام مخاطب را برای همه تماس ها و پیام های SMS اعلام می کند. اسکریپت های اعلان ها قابل تنظیم می باشد. شما می توانید اعلام تماس و پیام های SMS را در زمانی که تنها هدفون وصل است انتخاب کنید. شما…