فروشگاه جانبی

Battery Indicator Pro v2.7.2 برنامه ای با استفاده آسان برای نظارت بر سطح شارژ باتری دستگاه اندروید است. ویژگی های کلیدی برنامه Battery Indicator Pro : • ویدجت صفحه اصلی • نمایش زمان تخمینی مانده تا تخلیه یا شارژ • نمایش آیکون رنگی با اطلاعات در منطقه اطلاع رسانی • رقم های بزرگ قابل…

Battery Indicator Pro v2.7.2 برنامه ای با استفاده آسان برای نظارت بر سطح شارژ باتری دستگاه اندروید است. ویژگی های کلیدی برنامه Battery Indicator Pro : • ویدجت صفحه اصلی • نمایش زمان تخمینی مانده تا تخلیه یا شارژ • نمایش آیکون رنگی با اطلاعات در منطقه اطلاع رسانی • رقم های بزرگ قابل…

Battery Indicator Pro v2.7.2 برنامه ای با استفاده آسان برای نظارت بر سطح شارژ باتری دستگاه اندروید است. ویژگی های کلیدی برنامه Battery Indicator Pro : • ویدجت صفحه اصلی • نمایش زمان تخمینی مانده تا تخلیه یا شارژ • نمایش آیکون رنگی با اطلاعات در منطقه اطلاع رسانی • رقم های بزرگ قابل…