فروشگاه جانبی

PhotoScan by Google Photos v1.0.0.138722368 یک برنامه اسکنر جدید از Google Photos است که امکان اسکن و ذخیره عکس های چاپ شده مورد علاقه خود با استفاده از دوربین گوشی را به شما می دهد. تصویر کامل و بدون تابش این نرم افزار فقط یک عکس از عکس نمی گیرد بلکه سکن های دیجیتال…

PhotoScan by Google Photos v1.0.0.138722368 یک برنامه اسکنر جدید از Google Photos است که امکان اسکن و ذخیره عکس های چاپ شده مورد علاقه خود با استفاده از دوربین گوشی را به شما می دهد. تصویر کامل و بدون تابش این نرم افزار فقط یک عکس از عکس نمی گیرد بلکه سکن های دیجیتال…

PhotoScan by Google Photos v1.0.0.138722368 یک برنامه اسکنر جدید از Google Photos است که امکان اسکن و ذخیره عکس های چاپ شده مورد علاقه خود با استفاده از دوربین گوشی را به شما می دهد. تصویر کامل و بدون تابش این نرم افزار فقط یک عکس از عکس نمی گیرد بلکه سکن های دیجیتال…