فروشگاه جانبی

با SmsChatHeads v1.06 به سرعت و به راحتی اس ام اس ارسال کنید! ویژگی ها: – داشتن گفتگوی SMS با پنجره های شناور حتی اگر در حال استفاده از برنامه های دیگر هستید. – پشتیبانی از chat heads – تغییر رنگ فرستنده و گیرنده – مخاطبین مورد علاقه – تماس کش رفتن(Swipe) – و…

با SmsChatHeads v1.06 به سرعت و به راحتی اس ام اس ارسال کنید! ویژگی ها: – داشتن گفتگوی SMS با پنجره های شناور حتی اگر در حال استفاده از برنامه های دیگر هستید. – پشتیبانی از chat heads – تغییر رنگ فرستنده و گیرنده – مخاطبین مورد علاقه – تماس کش رفتن(Swipe) – و…

با SmsChatHeads v1.06 به سرعت و به راحتی اس ام اس ارسال کنید! ویژگی ها: – داشتن گفتگوی SMS با پنجره های شناور حتی اگر در حال استفاده از برنامه های دیگر هستید. – پشتیبانی از chat heads – تغییر رنگ فرستنده و گیرنده – مخاطبین مورد علاقه – تماس کش رفتن(Swipe) – و…