فروشگاه جانبی

تغییر قالب سایت

newag

با سلام خدمت شما کاربران محترم سایت اندرویدگذر
با توجه به تغییر قالب سایت، امکانات اضافه شده به سایت را جهت اطلاع شما و نحوه استفاده از آن ذکر می کنیم. در قالب جدید سعی شده است تلفیقی از طراحی مدرن و عادت کاربران ارائه شود. همچنین بخش های مختلف سایت جهت تجربه کاربری بهتر شاهد تغییرات اساسی شده اند.

– تغییر حالت نمایش پست ثابت تبلیغات جهت راحتی بیشتر کاربران
– تغییر ردیف های نمایش مطالب با توجه به اندازه صفحه نمایشگر دستگاه کاربر
– اضافه شدن آیکون آنلاین/آفلاین بودن بازی ها و برنامه ها
– اضافه شدن آیکون جدید/آپدیت بودن مطالب
– اضافه شدن دکمه تغییر حالت نمایش مطالب در صفحه اصلی که می توانید با یک کلیک بین دو حالت بدون توضیحات و با توضیحات سوئیچ کنید.
– دو ردیفه شدن بخش نظرات کاربران جهت استفاده بهینه از فضای خالی
– و به زودی بخش های جدید سایت که پس از رونمایی اطلاع رسانی می گردد…

از شما عزیزان خواهشمندیم برای بهبود هر چه بیشتر تجربه کاربری و راحتی استفاده از سایت،  نظرات ارزشمند خود را برای ما بنویسید تا در سایت اعمال گردد.

با تشکر
مدیریت سایت اندرویدگذر

تغییر قالب سایت

newag

با سلام خدمت شما کاربران محترم سایت اندرویدگذر
با توجه به تغییر قالب سایت، امکانات اضافه شده به سایت را جهت اطلاع شما و نحوه استفاده از آن ذکر می کنیم. در قالب جدید سعی شده است تلفیقی از طراحی مدرن و عادت کاربران ارائه شود. همچنین بخش های مختلف سایت جهت تجربه کاربری بهتر شاهد تغییرات اساسی شده اند.

– تغییر حالت نمایش پست ثابت تبلیغات جهت راحتی بیشتر کاربران
– تغییر ردیف های نمایش مطالب با توجه به اندازه صفحه نمایشگر دستگاه کاربر
– اضافه شدن آیکون آنلاین/آفلاین بودن بازی ها و برنامه ها
– اضافه شدن آیکون جدید/آپدیت بودن مطالب
– اضافه شدن دکمه تغییر حالت نمایش مطالب در صفحه اصلی که می توانید با یک کلیک بین دو حالت بدون توضیحات و با توضیحات سوئیچ کنید.
– دو ردیفه شدن بخش نظرات کاربران جهت استفاده بهینه از فضای خالی
– و به زودی بخش های جدید سایت که پس از رونمایی اطلاع رسانی می گردد…

از شما عزیزان خواهشمندیم برای بهبود هر چه بیشتر تجربه کاربری و راحتی استفاده از سایت،  نظرات ارزشمند خود را برای ما بنویسید تا در سایت اعمال گردد.

با تشکر
مدیریت سایت اندرویدگذر

تغییر قالب سایت

newag

با سلام خدمت شما کاربران محترم سایت اندرویدگذر
با توجه به تغییر قالب سایت، امکانات اضافه شده به سایت را جهت اطلاع شما و نحوه استفاده از آن ذکر می کنیم. در قالب جدید سعی شده است تلفیقی از طراحی مدرن و عادت کاربران ارائه شود. همچنین بخش های مختلف سایت جهت تجربه کاربری بهتر شاهد تغییرات اساسی شده اند.

– تغییر حالت نمایش پست ثابت تبلیغات جهت راحتی بیشتر کاربران
– تغییر ردیف های نمایش مطالب با توجه به اندازه صفحه نمایشگر دستگاه کاربر
– اضافه شدن آیکون آنلاین/آفلاین بودن بازی ها و برنامه ها
– اضافه شدن آیکون جدید/آپدیت بودن مطالب
– اضافه شدن دکمه تغییر حالت نمایش مطالب در صفحه اصلی که می توانید با یک کلیک بین دو حالت بدون توضیحات و با توضیحات سوئیچ کنید.
– دو ردیفه شدن بخش نظرات کاربران جهت استفاده بهینه از فضای خالی
– و به زودی بخش های جدید سایت که پس از رونمایی اطلاع رسانی می گردد…

از شما عزیزان خواهشمندیم برای بهبود هر چه بیشتر تجربه کاربری و راحتی استفاده از سایت،  نظرات ارزشمند خود را برای ما بنویسید تا در سایت اعمال گردد.

با تشکر
مدیریت سایت اندرویدگذر