لوازم جانبی

Find iPhone, Android: xFi Pro v2.5.2 قبلا به عنوان QuickiFind: Find iPhone on Android شناخته می شد. این برنامه دستگاه های iOS و همچنین دستگاه های اندروید را مکان یابی و به صورت لحظه ای موقعیت دستگاه را ردیابی می کند. – برای تعیین محل یک دستگاه iOS، از اعتبار iCloud که برای فعال…

Find iPhone, Android: xFi Pro v2.5.2 قبلا به عنوان QuickiFind: Find iPhone on Android شناخته می شد. این برنامه دستگاه های iOS و همچنین دستگاه های اندروید را مکان یابی و به صورت لحظه ای موقعیت دستگاه را ردیابی می کند. – برای تعیین محل یک دستگاه iOS، از اعتبار iCloud که برای فعال…

Find iPhone, Android: xFi Pro v2.5.2 قبلا به عنوان QuickiFind: Find iPhone on Android شناخته می شد. این برنامه دستگاه های iOS و همچنین دستگاه های اندروید را مکان یابی و به صورت لحظه ای موقعیت دستگاه را ردیابی می کند. – برای تعیین محل یک دستگاه iOS، از اعتبار iCloud که برای فعال…