فروشگاه جانبی

iTranslate – free translator Premium v3.5.12 Unlocked محبوب ترین نرم افزار مترجم برای آیفون است که اکنون برای اندروید نیز عرضه شده است. این برنامه ویژگی هایی مانند تشخیص صدا، ماشین ترجمه و خروجی صوتی را ارائه می دهد. بیش از 50 زبان ترجمه کلمات، عبارات و حتی کل جملات به بیش از 50…

iTranslate – free translator Premium v3.5.12 Unlocked محبوب ترین نرم افزار مترجم برای آیفون است که اکنون برای اندروید نیز عرضه شده است. این برنامه ویژگی هایی مانند تشخیص صدا، ماشین ترجمه و خروجی صوتی را ارائه می دهد. بیش از 50 زبان ترجمه کلمات، عبارات و حتی کل جملات به بیش از 50…

iTranslate – free translator Premium v3.5.12 Unlocked محبوب ترین نرم افزار مترجم برای آیفون است که اکنون برای اندروید نیز عرضه شده است. این برنامه ویژگی هایی مانند تشخیص صدا، ماشین ترجمه و خروجی صوتی را ارائه می دهد. بیش از 50 زبان ترجمه کلمات، عبارات و حتی کل جملات به بیش از 50…